Mantra
Home » Movie » Mantra

Cast:

Rajat Kapoor, Kalki Koechlin, Shiv Pandit, Adil Hussain, Lushin Dubey, Shantanu Anam, Prashant Sehgal, Pranav Sehgal

Director:

Nicholas Kharkongor

Writer:

Nikhil Chaudhary, Bhavana Goparaju, Kavita Iyer, Calvin Lyngdoh, Abhishek Mehan, Shailendra Mudgal, Mustafa Mun, Akhil Ranga, Himanshu Sabharwal, Sanil Sachar, Prashant Sehgal, Fahad Shaikh, Leo Shastri

Producer:

Sagar Desai

Music director:

Harmeet Basur

Genre:

Family, Drama

Release date:

17 March 2017

Official website:

http://www.imdb.com/title/tt5046500/?ref_=fn_al_tt_1

Now playing » Trailer: Mantra - Trailer - Rajat Kapoor - Kalki Koechlin - Nicholas Kharkongar - March 17

JOIN THE FILMICAFE NATION